SHEA konferensen 2024

Framtiden för hälsoekonomi: Potentialen med observationsdata i utformningen av hälso- och sjukvårdspolitik

Anmäl dig till konferensen här

Om konferensen

Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Centrum för Hälsoekonomisk forskning vid Uppsala universitet. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området.

Plats och datum: Universitetshuset, Uppsala universitet, den 15–16 april 2024.

Språk: Konferensen är på svenska, men deltagare är välkomna att presentera på engelska.

Inbjudan att skicka konferensbidrag: Call for abstract

FÖRLÄNGD DEADLINE FÖR ABSTRACTS TILL 7 FEBRUARI
Återkoppling på accepterade bidrag sker innan 23 februari

SHEA välkomnar dig som är intresserad av att presentera din forskning att skicka in en kort sammanfattning (abstract) till oss. Vi välkomnar bidrag inom alla fält inom hälsoekonomi. Det kan vara ny forskning, utvecklingsprojekt, policyutvärderingar eller bedömning av arbetsmetoder inom hälso- och sjukvård. Du kan bidra på olika sätt:

  • Projektpresentation (muntlig eller poster): Skicka in ett abstract (högst 300 ord) som beskriver frågeställning, metod och resultat.
  • Temasession: Skicka in ett abstract/beskrivning av innehållet och den planerade strukturen för sessionen (högst 1000 ord).

Skicka ditt abstrakt via e-post till shea2024@uu.se senast den 7 februari. Ange i ämnesraden om du skickar in en projektpresentation eller en temasession. Ange också och om du föredrar att presentera på engelska. Abstrakt kommer att granskas av en vetenskaplig kommitté. Återkoppling kommer att ske innan den 23 februari.

Registrering

Anmälan dig till konferensen här

Sista dagen för registrering är 31 mars 2024.

Nätverkslunch för doktorander

15 april ordnas en nätverkslunch för SHEA Doktorandnätverk (anmälan via registreringsformuläret).

Minikurs

15 april, 8:30-10:00 anordnas en minikurs: Analys av jämförande kostnadseffektivitet för hälsovårdsinterventioner genom observationsmetoder (anmälan via registreringsformuläret).

Konferensavgift

  • Medlem 2800 kronor (exklusive moms): Deltagaravgiften inkluderar medlemskap för SHEA 2024, inträde till konferensen och deltagande i alla sessioner, lunch och fika båda dagarna och konferensmiddagen den 15 april.
  • Ej medlem 3000 kronor (exklusive moms): Deltagaravgiften inkluderar inträde till konferensen och deltagande i alla sessioner, lunch och fika båda dagarna och konferensmiddagen den 15 april. Detta är ett alternativ för dig som inte vill bli medlem.
  • Doktorand 2000 kronor (exklusive moms):  Deltagaravgiften inkluderar medlemskap för SHEA 2024, inträde till konferensen och deltagande i alla sessioner, lunch och fika båda dagarna och konferensmiddagen den 15 april. Endast personer som är registrerade som doktorander.

Utställare

Under konferensen finns möjlighet att vara med som utställare. Kontakta cecilia.diamond@slu.se vid intresse. Vi har ett begränsat antal utställarplatser.

Viktiga datum!

31 januari 2024: Bidragsanmälan stänger

18 mars 2024: Anmälningsavgiften höjs med 250 kronor

31 mars 2024: Sista dagen att registrera sig till konferensen

Huvudtalare

Genom de båda huvudtalarna syftar konferensen till att belysa potentialen med observationsdata för att bedöma effekter och kostnadseffektivitet av medicinska och hälso- och sjukvårdsinterventioner genom att dra nytta av naturliga experiment, för att utforma hälso- och sjukvårdspolitiken och förbättra produktiviteten i hälso- och sjukvårdssystemen.

Rowena Jacobs

Rowena Jacobs är professor i hälsoekonomi och biträdande direktör för Centre for Health Economics vid University of York.

Dr Jacobs har hälsoekonomisk expertkunskap inom mental ohälsa och hälsopolitik mental ohälsa. Hon är intresserad av kopplingen och användningen av stora och komplexa datamaterial samt tillämpningen av avancerade statistiska metoder för att analysera stora data och informera om beslutfattare. Hennes forskningsområden inkluderar utvärdering av reformer inom mental ohälsa, samt incitament och utfallsmått av insatser för mentalhälsa.

Hon är aktiv i att sprida sin forskning till en bred publik och har agerat som rådgivare för olika brittiska regeringar och andra organisationer, liksom Världsbanken, WHO och OECD.

Anupam B. Jena

Anupam B. Jena är Joseph P. Newhouse Professor i hälsopolitik vid Harvard Medical School, läkare på Massachusetts General Hospital och kopplad till National Bureau of Economic Research.

Som ekonom och läkare omfattar Dr. Jenas forskning flera områden inom hälsoekonomi och politik, inklusive användningen av naturliga experiment inom hälso- och sjukvård, ekonomin bakom läkares beteende, medicinsk felbehandling, produktivitet inom hälso- och sjukvården, samt innovation och kostnadseffektivitet. Han har tilldelats ISPOR New Investigator Award.

Han är författare (tillsammans med Christopher Worsham) till den bästsäljande boken "Random Acts of Medicine: The Hidden Forces That Sway Doctors, Impact Patients, and Shape Our Health".

Senast uppdaterad: 2024-01-31