Seminarier och kurser i hälsoekonomi

Centrum för hälsoekonomisk forskning har månatliga seminarier. De är öppna för alla forskare med ett intresse för hälsoekonomi.

Tanken är att skapa en mötesplats där man kan diskutera forskningsidéer, pågående projekt eller presentera färdig forskning. Både lokala och externa gäster kan presentera sitt arbete. 

Är du intresserad av att delta på mötena och vill veta när nästa möte är, kontakta föreståndaren Erik Grönqvist.

Kvinna med glasögon som pratar med en grupp av människor. De andra människorna är urfokus i bilden.
HEFUU ordnar forskningsseminarier varje månad.
Senast uppdaterad: 2023-11-16