Verksamma vid HEFUU

För mer information om Centrum för hälsoekonomisk forskning, kontakta någon av våra verksamma forskare.

Foto: Erik Grönqvist

Docent Erik Grönqvist
Föreståndare HEFUU

Nationalekonomiska institutionen
erik.gronqvist@nek.uu.se

Sophie Langenskiöld

Ph.D. Sophie Langenskiöld
Koordinator HEFUU

Institutionen medicinska vetenskaper
sophie.langenskiold@medsci.uu.se 

Daniel Knutsson
Ph.D. Postdoktor, Nationalekonomiska institutionen
daniel.knutsson@nek.uu.se

Jonathan Siverskog
Ph.D. Postdoktor, Institutionen för medicinska vetenskaper
jonathan.siverskog@uu.se 

August Wadell Leimdörfer
M.Sc. Forskningsassistent, Institutionen för medicinska vetenskaper
august.wadell_leimdorfer@uu.se

Vincent Nordgren
M.Sc. Forskningsassistent, Institutionen för medicinska vetenskaper
vincent.nordgren@uu.se

Björn Danielsson
Fil.kand Forskningsassistent,  Institutionen för medicinska vetenskaper
bjorn.danielsson@medsci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-14