Organisation

Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet leds av en styrgrupp bestående av:

Professor Matz Dahlberg, Nationalekonomiska institutionen (ersättes hösten 2017-våren 2018 av Professor Helena Svaleryd, Nationalekonomiska institutionen 
Professor Per Anders Edin, Nationalekonomiska institutionen
PhD Erik Grönqvist, Nationalekonomiska institutionen
Professor Bertil Lindahl, Institutionen för medicinska vetenskaper, UCR
PhD Sophie Langenskiöld, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Professor Mats Larhed, Institutionen för Läkemedelskemi
Lektor Ulrika Winblad, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

 Koordination forskningsprojekt

PhD Erik Grönqvist, Nationalekonomiska institutionen
PhD Eva Jacobsson, UCR