Om HEFUU

Centrum för hälsoekonomisk forskning vid Uppsala universitet (HEFUU) är ett tvärvetenskapligt forum för forskare från den samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteten som är intresserade av hälsoekonomi.

HEFUU vill medverka till att skapa en förbättrad och mer jämlikt fördelad hälsa i befolkning. Vi gör det genom att bidra med en kunskapsbas som kan ligga till grund för styrning av hälso- och sjukvården. Genom oberoende akademisk forskning genererar vi en förstärkt hälsoekonomisk kunskapsbas. 

Målet med verksamheten är att generera en ökad hälsoekonomisk kunskapsbas genom att bedriva tvärvetenskapliga forskningsprojekt, samverkna med andra nationella och internationella forskningsmiljöer och verka för utveckling av infrastrukturtjänster för hälsoekonomi. 

Dessutom vill vi öka spridningen av hälsoekonomisk kunskap genom att vara en centralnod för hälso- och sjukvården, myndigheter och näringsliv. Vi vill också främja undervisning i hälsoekonomi på grund-, master- och doktorandnivå. HEFUU genomför även tvärvetenskapliga, universitetsövergripande möten.

Ett förstoringsglas med ett hjärta inuti. I hjärtat finns ett stapeldiagram.
HEFUU är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum.
Senast uppdaterad: 2023-11-16