Stort intresse när Centrum för hälsoekonomiskt forum och LIF bjöd in till seminarium

2024-01-08

I december bjöd Centrum för hälsoekonomisk forskning tillsammans med LIF in till ett seminarium med titeln ”Hur ska framtidens komparativa effektutvärderingar genomföras?” Dagen fokuserade på hur vi kan studera effektiviteten av medicinska interventioner när de används i den kliniska vardagen.Totalt deltog runt 100 personer på seminariet.

Seminariets diskussion grundade sig i en nyligen publicerad jämförelse av abirateronacetat och enzalutamid, där man i en observationsstudie försökt replikera en randomiserad studie med hjälp av Real World Data (RWD). Per Johansson och Sophie Langenskiöld redogjorde för de metoder och arbetssätt som de tillsammans med Paulina Jonéus använt sig av i studien. 

Douglas Lundin från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket medverkade och beskrev användningen av RWD inom HTA och Sigrid Klaar från NDA Group beskrev den regulatoriska användningen av RWD. Arian Sadeghi från Janssen-Cilag och Maja Svensson från Astella Pharma beskrev det behov av RWD som industrin identifierat. Karolina Antonova från LIF beskrev vilka aktuella uppdrag och utredningar som syftar till att förbättra datatillgången för att kunna genomföra dessa studier.

Bild på deltagare på seminarium
Från vänster: Erik Grönqvist (HEFUU), Karolina Antonov (LIF), Sigrid Klaar (NDA Group), Sophie Langenskiöld (HEFUU), Douglas Lundin (TLV). 
Bild på panelsamtal
Från vänster: Arian Sadeghi (Janssen-Cilag), Douglas Lundin (TLV), Sophie Langenskiöld (HEFUU), Sigrid Klaar (NDA Group), Maja Svensson (Astella Pharma)

Se programmet för dagen här.

Senast uppdaterad: 2023-02-10