HEFUU i bedömningskommitté för halvtidsseminarium

2023-12-07

På fredag den 8 december mellan 13-14:30 sitter HEFUU, dvs PhD Sophie Langenskiöld, med i bedömningskommittén för Terje Kirekteigs halvtid vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Kirekteigs forskar kring effekter och kostnadseffektivietet av neuromodulation (ryggmärgsstimulering), och titeln för halvtiden är ”Novel Spinal Cord Stimulation Paradigms: Outcomes and Clinical Features”.

Senast uppdaterad: 2023-02-10