Föredrag om vårdplatser hos Sjukhusläkarna

2023-10-17

Jonathan Siverskog från HEFUU besökte yrkesföreningen Sjukhusläkarna på deras årliga representantmöte för att presentera sina forskningsresultat kring vårdplatser och prioriteringar.

Föredraget hade titeln ”Färre vårdplatser, fler dödsfall: implikationer för prioriteringar i svensk hälso- och sjukvård” och presenterade resultat från en av Siverskogs studier om vårdplatser och dödsfall. I sitt föredrag poängterade Siverskog att deras studie visar på vikten av att använda vårdresurserna på ett mer effektivt sätt genom att öka antalet tillgängliga vårdplatser.

Han framhöll att de medel som ibland investeras i kostsamma behandlingsmetoder skulle kunna ha en större positiv inverkan om de istället satsades på att utöka vårdkapaciteten. Siverskog betonade även att en stor del av vårdpersonalens arbetstid går till dokumentation, ofta utan tydlig evidens för dess fördelar. Ett sätt att frigöra personaltid och lösa vårdplatsbristen skulle kunna vara att ta bort potentiellt onödiga dokumentationskrav och utvärdera om de verkligen bidrar till patientsäkerhet eller faktiskt gör mer skada än nytta genom att tränga undan tid på golvet.

Porträtt
Foto av Adam Öhman, Sjukhusläkarna/Sveriges Läkarförbund

Senast uppdaterad: 2023-02-10