Symposium om operationsköer och vårdplatsbrist

2023-09-27

När SFAI & Aniva-veckan i Umeå gick av stapeln mellan den 20-22 september var en av programpunkterna: Operationsköerna och vårdplatsbristen – hur är läget och vad kan vi göra? Jonathan Siverskog från HEFUU deltog och presenterade sina forskningsresultat.

På SFAI & Aniva, presenterade Jonathan Siverskog resultaten från en studie av sambandet mellan disponibla vårdplatser per invånare och mortalitet i svenska regioner. Studien visade att en minskning av tre vårdplatser per invånare motsvarade ungefär ett extra dödsfall per år. Jonathan lyfte fram hur denna information, ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, kan hjälpa hälso- och sjukvården att fatta mer välgrundade beslut. Frågan som ställdes var om det är värt att investera tid och resurser i nya behandlingar och rutiner, eller om dessa resurser skulle kunna användas mer effektivt för att lösa vårdplatsbristen.

Symposiet modererades av Bengt Cederlund, tf chefläkare Södertälje sjukhus och registerhållare vid Svenskt perioperativt register (SPOR). De övriga talarna var Pelle Gustafsson, chefläkare Löf; Elin Karlsson, överläkare Södertälje sjukhus och ordförande i Sjukhusläkarna; Gunnar Enlund, överläkare Akademiska sjukhuset och bitr registerhållare SPOR.

Bild på deltagarna i panelen
Gunnar Enlund, Pelle Gustafsson, Elin Karlsson, Jonathan Siverskog och Bengt Cederlund.

Senast uppdaterad: 2023-02-10