Kontakt HEFUU

För mer information om Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet kontakta koordinatorerna:

Foto: Erik Grönqvist Docent Erik Grönqvist
Föreståndare HEFUU
Nationalekonomiska institutionen
erik.gronqvist@nek.uu.se

Sophie Langenskiöld PhD Sophie Langenskiöld
Institutionen medicinska vetenskaper
sophie.langenskiold@medsci.uu.se 

Senast uppdaterad: 2021-09-29