Seminarier i hälsoekonomi

Under hösten 2012 startade Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet månatliga seminarier i hälsoekonomi. Seminarierna är öppna för alla forskare med ett intresse för hälsoekonomi, och kommer att hållas första fredagen i månaden kl 13:30-15:00. Den nya seminarieserien startade med ett halvdagsseminarium den 20 september 2012. Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet är tänkt som en tvärvetenskaplig mötespunkt för forskare intresserade av hälsoekonomi som kommer både från den samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteten. Huvudaktiviteten kommer att vara seminarier inom hälsoekonomi, men vi planerar också att hålla kurser i hälsoekonomi och konferenser.

Aktuella seminarier och aktiviteter:
Tid och plats meddelas här