Seminarier i hälsoekonomi

Under hösten 2012 startade Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet månatliga seminarier i hälsoekonomi. Seminarierna är öppna för alla forskare med ett intresse för hälsoekonomi, och kommer att hållas första fredagen i månaden kl 13:30-15:00. Den nya seminarieserien startade med ett halvdagsseminarium den 20 september 2012. Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet är tänkt som en tvärvetenskaplig mötespunkt för forskare intresserade av hälsoekonomi som kommer både från den samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteten. Huvudaktiviteten kommer att vara seminarier, kurser och konferenser i hälsoekonomi.

Aktuella seminarier och aktiviteter:
Tid och plats meddelas här

HEFUU’s 5th Annual mini-course 11-12th June, 2018

Measuring and Valuing Health: Getting the most out of Patient-Reported Outcomes

Professor Nancy Devlin, Office of Health Economics & University of Sheffield

Invitation

Health Economic Forum at Uppsala University (HEFUU) in collaboration Stockholm Centre for Healthcare Ethics at the Department of Learning, Informatics, Management and Ethics at Karolinska Institutet are happy to invite to a two-day course on Patient-Reported Outcomes Measures (PROMs) in Uppsala, 11th and 12th of June 2018. The course is led by Nancy Devlin, Professor at University of Sheffield and Director of Research at the Office of Health Economics in UK. Professor Devlin is renowned for her skills in using PROMs to improve health care, and she will share her great knowledge and experience at the course.

Professor Devlin will offer a two-day course in PROMs, which will include an extensive discussion of PROMs in general (11th) and of EQ-5D in particular (12th).

Find the full invitation letter here.

Registration  Please note last date of registration, 13th April