Organisation HEFUU

Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet leds av en styrgrupp bestående av:

Professor Matz Dahlberg, Nationalekonomiska institutionen 
Professor Per Anders Edin, Nationalekonomiska institutionen
PhD Erik Grönqvist, Nationalekonomiska institutionen
Professor Mats G Hansson,  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Professor Bertil Lindahl, Institutionen för medicinska vetenskaper, UCR
PhD Sophie Langenskiöld, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Professor Britt Skogseid, Institutionen för medicinska vetenskaper

 Koordination forskningsprojekt

PhD Erik Grönqvist, Nationalekonomiska institutionen
PhD Eva Jacobsson, UCR