Kontakt HEFUU

För mer information om Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet kontakta koordinatorerna
 

Foto: Erik Grönqvist
PhD Erik Grönqvist
Nationalekonomiska institutionen
erik.gronqvist@nek.uu.se

 

 

Sophie Langenskiöld 
PhD Sophie Langenskiöld
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
sophie.langenskiold@pubcare.uu.se 

 

 

 

Foto: Eva Jacobsson
PhD Eva Jacobsson
Uppsala Clinical Research Center
eva.jacobsson@ucr.uu.se